GRUPA GURGUL

Szkółka Drzew i Krzewów Marek Gurgul z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Cechowej 127A, posiada ponad 50-letnią tradycję   w produkcji sadzonek drzew i krzewów ozdobnych. Obecnie zajmuje powierzchnię ponad 50 ha, w tym 70% zajmują uprawy w pojemnikach.

Od 1996 roku Szkółka prowadzi eksport materiału roślinnego do Holandii, Belgii, Włoch, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Uzbekistanu, Mołdawii, Rumunii, Turcji.

Od szeregu lat Szkółka Drzew i Krzewów „MARKUS” dostarcza duże drzewa liściaste alejowe i parkowe przeznaczone do obsadzeń miejskich na zlecenie Urzędów Miast i spółdzielni mieszkaniowych w Krakowie, Katowicach, Gliwicach, Kielcach, Olkuszu, Nowym Sączu, Krynicy, Zakopanym, Sosnowcu, Bytomiu, Inowrocławiu, Brodnicy, Ostrołęce, Tarnowie.

Szkółka Drzew i Krzewów specjalizuje się w produkcji dużych drzew liściastych i iglastych, w tym wiele odmian szczepionych produkowanych w pojemnikach, co zapewnia możliwość sadzenia drzew również w okresie letnim i daje gwarancję przyjęcia się roślin w trudnych warunkach miejskich.

Dla zapewnienia szybkiej i sprawnej obsługi klientów rozbudowaliśmy sprawnie działający system sprzedaży opierający się na pracy wykwalifikowanych pracowników obsługi z wieloletnim doświadczeniem wraz z szerokim zapleczem transportowo-sprzętowym.

Dysponujemy szeregiem samochodów ciężarowych, w tym kontenerami przystosowanymi do przewozu roślin, o różnym tonażu, z transportem do 48 h do klienta, wózkami widłowymi do załadunku, wózkami akumulatorowymi typu Melex służącymi do przemieszczania się pracowników obsługi wraz z klientami po Szkółce Drzew i Krzewów.

Oferujemy usługi z zakresu

Całościowe zagospodarowanie terenu zielenią….
Wycinanie drzew krzewów…
Przesadzanie drzew na wskazane miejsce…

Nasze umiejętności

Sadzenie 98
Wycinka 95
Przesadzanie 85