Wszystko, co musisz wiedzieć o nasadzeniu zastępczym

sadzenie drzewka 2

W momencie, gdy usuwa się drzewo lub krzew o sprecyzowanych w przepisach wielkości – od 130 cm i określonym obwodzie – istnieją dwa sposoby rekompensaty przyrodniczej tego wycięcia. Może to być uiszczenie opłaty, ale można też tego uniknąć. Jak? Rozwiązaniem są nasadzenia zastępcze.

  

Nasadzenia zastępcze – na czym polegają?

Nasadzenia zastępcze są nazywane również nasadzeniami kompensacyjnym. Według zapisów w znowelizowanej ustawie o ochronie przyrody z sierpnia 2015 roku wycinka drzew z przestrzeni prywatnej lub publicznej jest możliwa i można uniknąć opłat z tytułu usunięcia drzew i krzewów. Jak? Dzięki nasadzeniom zastępczym. Jeśli w miejsce wyciętych roślin pojawią się nowe sadzonki, to nie będzie to wymagało dodatkowych opłat. Warunkiem jest utrzymanie ich przez minimum 3 lata.

Czy warto skorzystać z nasadzenia zastępczego? Są minimum dwa mocne argumenty, że tak. Po pierwsze: jest to zgodne z ekologicznymi i etycznymi zachowaniami – w miejsce wyciętego drzewa sadzi się nową roślinę, żeby zachować równowagę. W przypadku bardzo dużych i starych drzew, których wycięcie może kosztować nawet kilka tysięcy złotych, jest to po prostu ekonomiczne rozwiązanie.

 

Nasadzenia kompensacyjne – proporcje

Jaką proporcję należy zachować? W teorii jest to 1:1 – za każde usunięte drzewo lub krzew należy posadzić jedną roślinę. Jednak nie zawsze będzie to wystarczające, bo wycięcie dużego, kilkudziesięcioletniego, rozłożystego drzewa i zastąpienie go niewielkich rozmiarów sadzonką ze szkółki drzew i krzewów nie jest symetryczne. Zaleca się, żeby roślina zastępcza miała minimum 7 lat. Zgodnie z zapisem ustawy drzewo lub krzew powinno się utrzymać przez kolejne 3 lata, a gdy roślina osiągnie 10 lat, to jej usunięcie nie będzie możliwe bez odpowiedniego zezwolenia.

Jeśli chodzi o proporcje nasadzeń zastępczych, to nie bez znaczenia są tutaj również decyzje administracyjne na poziomie organu miasta lub gminy. Takie ustalenia, w zgodzie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, mogą wskazać najbardziej pożądane gatunki, wiek i rozmiar rośliny.

Nasadzenia zastępcze – kiedy wykonać?
Najlepszy czas na sadzenie nowych drzew lub krzewów to wiosna lub jesień, jednak o tym, kiedy wykonać nasadzenia kompensacyjne, decydują zapisy znajdujące się na zezwoleniu. W momencie złożenia zezwolenia na wycięcie w dokumencie wskazuje się również termin wykonania nasadzeń zastępczych.

 


Fotorelacja z wybranych realizacji

Zobacz