Nasadzenia zastępcze

Oferta centrum ogrodniczego Markflor w Krakowie

W sytuacjach, gdy z jakichś powodów jest się zmuszonym do usunięcia znajdujących się w ogrodzie większych drzew lub krzewów, wówczas, jest się zagrożonym zasądzeniem opłaty związanej z wykonaną wycinką. Sposobem ominięcia konieczności uiszczenia takich opłat jest wykonanie nasadzenia zastępczego. Nasza firma zajmuje się wykonywaniem nasadzeń zastępczych w Krakowie i w całym regionie już od bardzo dawna. W razie powstania takiej potrzeby, wystarczy się do nas zgłosić i zlecić nam wykonanie takich prac.

 

Przepisy prawne dotyczące konieczności nasadzenia zastępczego

Marketflor w Krakowie już od lat specjalizuje się w wykonywaniu nasadzeń zastępczych. Takie nasadzenia często są też nazywane kompensacyjnymi. Wykonujemy nasadzenia zastępcze różnych gatunków drzew. W 2015 roku pojawiły się przepisy prawne, w których wskazano rodzaje i wymiary drzew, po których usunięciu należy uiścić odpowiednią kwotę. Obowiązek zapłaty można ominąć poprzez sadzenie kompensacyjne. Na miejscu wyciętego drzewa muszą pojawić się nowe sadzonki, które należy utrzymać przez przynajmniej 3 lata. Jest to rozwiązanie zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. W zależności od wymiarów wyciętego drzewa, nowa roślina musi spełnić pewne wymogi, np. mieć określoną ilość lat.

 

Wymogi dotyczące nasadzenia zastępczego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, za każdą wyciętą dużą roślinę w ramach nasadzenia kompensacyjnego należy posadzić jedną nową. Oczywiście proporcja 1:1 nie zawsze jest w porządku. W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia już wieloletniego, wysokiego, rozłożystego drzewa, posadzenie w jego miejsce niewielkiej sadzonki nie wystarczy. Zgodnie z zaleceniami roślina zastępcza, która ma zostać posadzona w miejsce usuniętego dużego drzewa, powinna mieć przynajmniej 7 lat. Zgodnie z wymogami ustawowymi, posadzona roślina powinna móc się utrzymać przynajmniej 3 lata. Z kolei, jeżeli minie już 10 lat od nasadzenia, wówczas do jej usunięcia, najpierw niezbędne będzie otrzymanie na to zezwolenia.

W otrzymanym zezwoleniu na dokonanie wycinki drzewa w ogrodzie znajduje się też termin, w którym należy dokonać nasadzenia zastępczego. Jeżeli spełni się wszystkie wymagania, nie będzie trzeba płacić żadnych kar.

 

Fotorelacja z wybranych realizacji

Zobacz